Home » Verzenden & Terugzenden

Verzenden & Terugzenden

Levering

 

1. De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Materni en de aanvaarding van uw betaling, binnen een termijn van 2 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Materni of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.

2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen.

3. De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door Bpost. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op de pagina waarop u bestelt. Indien u geen gebruik wilt maken van deze tarieven, kunt ervoor kiezen uw bestelling af te halen bij Materni, Ring West 29A, 9400 Ninove, of kunt u uw bestelling alsnog annuleren. 

4. Zoals aangegeven worden zowel spenen als flessen gescheiden en individueel verpakt toegeleverd. Hierdoor wordt zowel microbiologische contaminatie als partikelvervuiling uitgesloten.Flessen zijn individueel afgesloten d.m.v. een schroefdop zodat de bereide voeding veilig kan worden bewaard. Spenen zitten verpakt in een makkelijk te openen flowpack die, pas net voor de voeding van start gaat, dient opengemaakt te worden. Hierdoor wordt een maximale hygiëne gegarandeerd en heeft u een garantie van eerste gebruik. 

5. Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar Materni en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal Materni rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door Bpost. Indien deze trackingegevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er van Materni geen compensatie verwacht worden.

6. De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld) of onvolledig zijn, dient de koper onmiddellijk Materni hiervan per e-mail te verwittigen en desnoods contact op te nemen met de alvorens tot gebruik over te gaan.

7. Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

 

Verzakingsrecht - Retourneren - Terugzenden

 

1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 6 april 2010), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar de NV Materni tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt naar het volgende adres: Materni, Ring West 29A, 9400 Ninove.

2. Indien de goederen zijn toegezonden aan Materni onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Materni zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, en dit zonder kosten (met uitzondering van de volledige leveringskost en een administratieve kost van 2 euro). In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Materni worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. Deze teruggave gebeurt in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Materni.

Wordt ook in ziekenhuizen gebruikt

Uniek: speen en ring vormen 1 geheel

Debietstand is zichtbaar én voelbaar

100% veilige betaling en verzending

Design by Crivex | Powered by Lightspeed